Pompa Tesisatının Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik enerji olarak veren bir makinedir. Pompa seçimi yapılmadan önce incelenmesi gereken üç önemli parametre vardır. Pompa tipi, pompanın birlikte kullanılacağı akışkan ve pompanın bağlanacağı tesisat olarak belirtebileceğimiz bu üç parametre eğer düzgün şekilde incelenmemişse muhtemelen ya sistem çalışmayacaktır ya da verimsiz çalışıp ciddi bir enerji tüketimi oluşacaktır. Pompa tipleri genel olarak hacimsel ve rotodinamik pompalar olmak üzere ikiye ayrılır. Pompa seçerken basılacak akışkanın kimyasal ve fiziksellerinin detaylı şekilde belirlenmesi gerekir. Son olarak tesisat olarak adlandırdığımız pompa ve diğer ekipmanların çalışacağı çevre şartları, yer, sıcaklık, denizden yükseklik, borulama, tesisat elemanları, kontrol kumandalarının analiz edilip en uygun koşulların sağlanması gerekir.
Bir pompalama sisteminin tasarımı, tesisatın boyutlandırılması, yardımcı ekipmanların seçimi, boruların montajı ve devreye alınması sırasında doğru adımları atmak sistemin sürekli faal kalabilmesi, işletilmesi ve bakımı açısından önem arz etmektedir. Günümüzde özellikle enerji verimliliğinin kritik hale gelmesi nedeniyle tesisat tasarımının en doğru şeklide yapılması büyük önem kazanmıştır.
Tesisat tasarımında dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır;
* Sevk edilecek akışkanın debisini taşıyabilecek çapta ve verimlilikte boru çapının tespiti gerekir.
* Seçilecek boru çapının insan konforunu bozmayacak şekilde olmasına dikkat etmek. ( Bunun açılımı şudur borularda sevk edilecek sıvı hızlarının ses oluşmaması için belli hızlarda olması gerekebilir. Buna dikkat etmek gereklidir. Özellikle İşhanı, otel, hastane gibi insanların konfora ihtiyaç duyduğu yerlerde önem arz eder. Bununla ilgili konfor hızları bazı tablolarda verilir. Su hızları 2.5 m/sn yi geçtiği yerlerde gürültü başlar.)
* Pompanın kurulacağı sistemin iyi etüd edilip armatürleri doğru yerlere ve doğru olarak koymak önem arz eder.
* Akışkanın kimyasal özelliklerini etüd ederek doğru malzeme seçimine dikkat etmek gerekir.
* Özelikle sıcak su ve buhar tesisatlarında genleşmeler dikkate alınmalı ve boruların uygun yerlerine omega veya kompanzasyon parçaları koymak gerekir.
* Sistemdeki hidrolik basıncı dikkate alarak tesisatta kullanılacak armatürler doğru seçilip doğru yerlere monte etmeye dikkat etmek gerekir.
* Borulama yaparken boru geçişlerini en uygun yerlerden geçmesine ve ergonomik olmasına dikkat etmek mutlaka önemlidir.
* Yapılacak boru tesisatının insan hareketlerini eng